Veiligheidsbeleid

Je veilig voelen is een voorwaarde voor de kinderen om te kunnen leren en voor de leerkrachten een voorwaarde om goed werk te kunnen leveren. Eenbes Basisonderwijs neemt veiligheid op de scholen serieus en heeft daartoe een veiligheidsplan opgesteld dat aan de laatste inzichten en regelgeving voldoet. De gezamenlijke medezeggenschapsraad van Eenbes, waarin ouders vertegenwoordigd zijn, heeft hierin geadviseerd. 

Iedere Eenbesschool voegt aan dit veiligheidsplan de eigen anti-pest-afspraken (zie pestprotocol) en andere veiligheidsafspraken toe.

Indien u het Veiligheidsplan wilt inzien, klikt u hier.