Oudervereniging

Wat is een oudervereniging?

De oudervereniging (OV) is een vertegenwoordiging van ouders van de Van der Puttschool en kent een dagelijks bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 

De OV stelt zich onderstaande punten ten doel:
  • Positief reageren op signalen vanuit de ouders van de leerlingen en deze
    bespreekbaar maken.
  • Werken aan een goede communicatie met het schoolteam en de Medezeggenschapsraad (MR).
  • Bijdrage leveren aan verschillende activiteiten op school in organisatie en uitvoering.

Wat doet de oudervereniging?

De OV helpt het schoolteam mee bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten. Denk hierbij aan een aantal activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Van der Puttdag, sportdag, schoolreisje en kledinginzamelingsactie. De OV vergadert 6 keer per jaar.


Deze vergaderingen zijn openbaar en worden ook bijgewoond door een teamlid en een directielid. De vergaderdata worden bekend gemaakt in de Nieuwsbrief.

Onze werkwijze:

In de OV hebben de leden zich verdeeld over de verschillende werkgroepen. Zij werken hierin samen met de leerkrachten. Bij iedere activiteit maken de werkgroepen gebruik van ouders die zich in het begin van het schooljaar hebben opgegeven voor hand- en spandiensten. In dat geval bent u geen vast lid van een werkgroep, maar bent u wel actief bij die activiteit(en) die uw interesse heeft/hebben.

Samenstelling Oudervereniging:

Voorzitter

 

Secretaris

 

Penningmeester

 

ovvvanderputtpenningmeester@gmail.com

 

Oproep voor nieuwe leden:

Uiteraard zijn nieuwe leden altijd welkom.
Als u zich actief in zou willen zetten voor onze school zijn er 2 mogelijkheden:

  1. Lid worden van de OV. U bent dan actief binnen een van de bestaande werkgroepen en binnen de vergaderingen van de OV en de werkgroepen.
  2. Hulpouder worden, waarbij u naar keuze hand- en spandiensten kunt verrichten bij één of meerdere activiteiten.

Mocht u interesse hebben om eens een vergadering bij te wonen of heb je vragen, neem dan contact op met Sandra Cloosterman.

Kledingcontainer

Op ons schoolplein staat naast de grote poort een groene kledingcontainer. Deze container wordt regelmatig geleegd en de opbrengst hiervan komt ten goede aan de Oudervereniging. Per jaar is dit een bedrag tussen de 200 en 300 euro en ieder jaar zorgt de Oudervereniging voor een goede bestemming voor deze extra inkomsten.

 

Mocht u thuis dus overbodige kleding (inclusief schoenen) hebben en u wilt het een tweede leven geven, neemt u het dan alstublieft mee in een dichtgebonden zak en stop deze in onze kledingcontainer op ons schoolplein. Wij danken u voor uw medewerking en mocht u hierover verder nog vragen hebben, neemt u dan contact op met onze penningmeester.