Wat doen ze?

Fysiotherapeut

De mogelijkheid wordt geboden dat kinderen tijdens de schooltijden fysiotherapie krijgen in een ruimte van de school. Bekostiging vindt plaats via uw eigen ziektekostenverzekering. De vergoeding van het aantal behandelingen verschilt per zorgverzekeraar. 

 

Ergotherapeut

De mogelijkheid wordt geboden dat kinderen tijdens de schooltijden ergotherapie krijgen in een ruimte van de school. Bekostiging vindt plaats via u eigen ziektekostenverzekering. De vergoeding van het aantal behandelingen verschilt per zorgverzekeraar. 

 

Medewerker CMD

Vanuit de gemeente Geldrop-Mierlo is er een vaste CMD-werker verbonden aan onze school. De intern begeleiders kunnen u met haar in contact brengen. De CMD-medewerker zit ook in het externe zorgteam. De medewerker kan zelf een kortdurend traject starten of helpt bij de doorverwijzing en indicatieaanvraag. Sinds 1 januari 2015 zijn de de gemeentes verantwoordelijk voor doorverwijzing voor diverse onderzoeksvragen,  behandelingen en therapieën. Zij hebben hiervoor contracten afgesloten met jeugdhulporganisaties. De gemeenten in Zuidoost Brabant hebben hier samen afspraken over gemaakt.

 

Jeugdarts

De jeugdarts van de GGD Brabant Zuid-Oost ziet doorgaans om de drie jaar elk kind. In ieder geval wordt een leerling voor onderzoek uitgenodigd in het eerste jaar van plaatsing. Daarnaast heeft de Jeugdarts een adviserende taak richting school en ouders. Zij neemt ook deel aan het externe zorgteam. Heeft u vragen? website: www.ggdbzo.nl/ouders  e-mail: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl  Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind. T 088 0031 414 (08.30 – 17.00 uur)

TED/Amarant

het terrein van de school wordt door TED specialistische behandeling in deeltijd (Amarant) naschoolse dagbehandeling aangeboden. Deze naschoolse dagbehandeling is voor kinderen die hiervoor een indicatie hebben gekregen. Het is ook mogelijk dat vanuit TED meegewerkt wordt aan onderwijs-zorgarrangementen binnen de school. School en de mensen van TED werken hierbij nauw samen om het kind zich binnen het onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.