Leerlingenzorg voor nieuwe leerlingen

Voor de nieuwe leerlingen wordt bij de start een startdocument gemaakt op grond van de verkregen informatie van de verwijzende school. Ook worden adviezen voor de aanpak in de groep geformuleerd. Dit document wordt gemaakt als basis voor het ontwikkelingsperspectief.

 

De eerste periode wordt de leerling goed gevolgd en geobserveerd. Na ongeveer 2 maanden zijn de resultaten van de sociaal-emotionele vragenlijsten bekend, hebben de leerkracht en het zorgteam een beeld van de leerling en pas dan wordt het ontwikkelingsperspectief opgesteld of bij jongere leerlingen de tussendoelen vastgesteld. De ondersteuningsbehoeftes van de leerling kunnen dan ook aangepast worden. Indien nodig wordt ook hier weer de commissie van begeleiding of het zorgteam ingeschakeld.

 

De leerkracht begeleidt de instroom van nieuwe leerlingen zorgvuldig via een vast protocol.