Kwaliteit

Op de Van der Puttschool  werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De meest recente peiling is van 2017. Leerlingen geven onze school een 7,6 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

 

2017

2015

2013

Medewerkers geven een:

7,6

7,9

7,8

Ouders geven een:

7,7

8,2

7,5

Leerlingen geven een:

7,6

8,1

7,7

 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2018-2019 2017-2018 2016-2017
Aantal schoolverlaters  29  31  32
ZMOK (VSO) (tellen hieronder bij niveau ook mee) 6  8  6
Praktijkonderwijs 2  9  7
VMBO BBL/PRO 1    

VMBO BBL (LWOO)

 

11  10  11

VMBO BBL/KBL

    4
VMBO KBL (LWOO) 11  7  4
VMBO-T 4  5  1
HAVO      1

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

 

Onze leerlingen komen naar onze school omdat een reguliere basisschool niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeftes van deze leerlingen. Dat betekent dat wij als team ons voortdurend afvragen wat hebben de leerlingen van ons nodig en hoe kunnen wij wel aan de ondersteuningsbehoeftes voldoen. Voor een deel staan deze punten uitgebreider beschreven in het School Ondersteunings Profiel wat op de website staat.

Voor dit schooljaar staan de volgende onderwerpen centraal:

• Rekenen: verder implementeren van Numicon (aanvullende rekenmethodiek) als aanvulling bij de methode

• Rapport: vanuit visie ontwikkelen we een nieuwe rapportagevorm

• Lezen: verdere implementatie LIJN 3 als aanvankelijk leesmethode, vanuit de ontwikkelde visie een nieuwe methode voor voortgezet lezen kiezen en implementeren in de tweede helft van het schooljaar

• Wereldoriëntatie: borgen methode Blink: samen nadenken over de onderzoeksfase

• ICT: verdere inzet hardware, ict-vaardigheden collega's verder ontwikkelen, leerlijn inzet ict implementeren

• Sociaal emotionele ontwikkeling: gedragsprotocol blijven evalueren, verdere ontwikkeling auti- en ADHDlijn, inzet Brainblocks verder implementeren

• Cultuur: methode 123 Zing borgen, uitwerken van plannen voorvoorstellingen

• Praat-tekengesprekken: doorontwikkelen en 2 keer per jaar gaan inzetten, uitwerken van ouderbetrokkenheid hierbij

• Samenwerken, zelfstandig werken: de visie is ontwikkeld, dit schooljaar leerlijn implementeren

• Overleg met partners over samenwerking op zorggebied, TED/Amarant

 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.