Welkom!

Kansrijk leren voor iedereen.

 Wij bieden onderwijs aan kinderen bij wie de ontwikkeling op de basisschool niet volgens verwachting verloopt. Gedurende korte of langere tijd bieden wij hen onderwijs aan dat is afgestemd op het te verwachten ontwikkelingsniveau van dit kind. Een goed pedagogisch klimaat en afgestemd onderwijs vinden wij essentieel om de kinderen zich kansrijk te laten ontwikkelen.

Uitgelicht